Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
  Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy ZUK  w Trzebielinie w godzinach urzędowania.
 • Skargi i wnioski przyjmowane są w biurze ZUK Trzebielino, telefon/fax: 59 842 74 58
 • Interesantów  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
  - Kierownik ZUK w godzinach pracy zakładu (po uprzednim umówieniu telefonicznym)     
 • Załatwianie skarg i wniosków
  - jeżeli Kierownik ZUK Trzebielino nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ;
  - skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy;
  - skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania;
  -o sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.
 • Opłaty

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze  zmianami).

Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wołczyńska 02-04-2015 09:06:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wołczyńska 02-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Justyna Wołczyńska 02-04-2015 09:06:54